REZERVACE VSTUPENEK NELZE - přijďte včas, začínáme přesně dle programu.
Po začátku představení nepouštíme.
Kontaktní informace, fakturační údaje, ... Město Písek  
LOUTKOVÉ DIVADLO Nitka Písek
Akce je podporována městem Písek.         
Aktuální program Divadlo - historie spolku O hercích Kontakty Repertoár      
Untitled Document
   
Untitled Document
 

Loutkové divadlo

 
 

Historie
 
Historii loutek můžeme vystopovat už ve starověku. V různých podobách a dobách sloužily, stejně jako masky, k náboženským či jiným rituálům.
 
Loutka je typickým projevem mnoha národů zejména Asie a Evropy, i když s nějakou formou loutkového divadla se můžeme setkat snad ve všech koutech světa.
 
Co je to vlastně loutka? Jedná se neživou napodobeninu člověka, zvířete, nadpřirozené bytosti či věci.
 
Název loutka vznikl pravděpodobně od slova lýko, z něhož se kdysi vyráběly.
 
Nejstarším známým dokladem používání loutky je nález na našem území. V Brně se v hrobě šamana z období mladého paleolitu našla plastika vyřezaná z mamutího klu. Dle odborníků se jedná o loutku – rituální předmět.
 
Loutkové divadlo

Jak se z loutky stal „neživý herec“ na divadle?“ Tím, že na divadelním jevišti nese význam bytosti a projeví živost. Musí se pohybovat či mluvit, nebo obojí dohromady.

Loutka byla a dodnes je vyráběna z nejrůznějších, prakticky z jakýchkoli materiálů.
 
Nejčastějším materiálem je ovšem látka, dřevo a papír. Materiál, z něhož je loutka vyrobena, limituje její pohyb, který s ní mohou loutkoherci vytvořit, či provádět.

Velikost loutky je limitována pouze tím, aby nebyla moc malá, musí být na jevišti vidět a nesmí být moc velká, aby s ní mohl loutkoherec pohybovat. Na druhou stranu jsou loutky v životní i nadživotní velikosti.
 
Loutky se dělí podle materiálu, z něhož jsou vyrobené, ale hlavně podle toho, jak jsou loutkoherci vedené, čili oživené, animované.
 
Marioneta – loutka je zavěšena na drátku a pohyb rukou, nohou a hlavy je prováděn nataženými nitkami od částí těla vzhůru na vahadlo, které je ovládáno jednou rukou.
 
Maňásek – látková loutka navlečená na prsty a vedená zespodu. Je-li nasazena na tyčce a vedena zespodu jedná se o javajku.
 
Vedené – velká loutka, kterou loutkoherec drží před sebou.
 
Stínová loutka – plochá loutka nasvícená zezadu vrhá stín na plátno natažené před divákem.
 
Vodní loutka – tradiční vietnamská loutka hýbe končetinami i hlavou. Vodí se třemi tyčkami po vodní hladině. Loutkoherci jsou ve vodě.
 
Loutka pro animovaný film – loutka není vedena, ale pohyblivé části musí držet v nastavené poloze

Loutkové divadlo v Čechách
 
Nejstarším, spolehlivým dokladem je zpráva z počátku sedmnáctého století. Popularitu zpočátku v Čechách šířily zahraniční kočovné společnosti. Nejdříve anglické, později německé, holandské a italské. Jednalo se o divadla s marionetami. Tyto společnosti zpravidla hráli střídavě s loutkami a živými herci. Náměty her velmi často čerpaly z her Shakespeara, Marlowa, Moliéra či jiných známých autorů.
 
Loutkové divadlo si získalo značnou oblibu, zejména u nižších a středních vrstev. K tomu přispělo, mimo jiné, přijatelné vstupné a snadná dostupnost. Tyto fakty daly vzniknout mnoha domácím, českým, loutkářským společnostem. Loutkové divadlo se stalo ještě populárnější, zejména na venkově, protože to byla jediná scénická podívaná, kde se mluvilo českým jazykem.
 
Všechny společnosti provozující loutkové divadlo musely mít licenci (koncesi), kterou jim přidělovaly příslušné úřady.
 
Loutkové divadlo v Písku
 
Po divadle toužící občané města měli možnost vidět loutkaře Matěje Kopeckého, jehož hry v roce osmnáct set dvacet dva v hostinci U bílého lva na Velkém náměstí měly velký ohlas.
 
Četné kočovné společnosti hrály svá představení v Písku velmi často, ale trvalo poměrně dlouhou dobu, než bylo založeno domácí divadlo a to přesto, že město Písek bylo známé výrobou loutek a jejich prodejem.
 
Nejstarším píseckým spolkem, který hrál také divadlo, byl Sokol. V roce devatenáct set dvacet sedm zřídil i loutkovou scénu, kterou uvedl v život principál pan nadlesní Stöcker, díky jehož úsilí vznikla Umělecká scéna loutek.
 
Ikonou českého loutkového divadla je Matěj Kopecký. Ve třiceti letech se jako válečný invalida usadil v Miroticích. Loutkářem se stal z bídy. Při požáru města v roce osmnáct set jedenáct přišel o veškerý majetek. Loutky mu vyrobil Mikoláš Sichrovský, pozdější kmotr Mikoláše Alše. Sichrovský, dodával loutky nejznámějším hereckým rodům, Kopeckému, Dubskému, Kočkovi, Lagronovi, Kluckému a dalším. Malá loutka stála korunu, větší dvě, tedy jeden zlatý. Nejdražší „paňáky“ vyřezal pro loutkaře Kočku, jednu na tři zlaté.
 
Další významní řezbáři a výrobci loutek pracovali v Písku a jeho okolí.

Kazar Jan 10. 3. 1865 / 28. 12. 1946
Řezbář. Vyřezával loutky v ulici Halkova 9 (nyní F. Šrámka)
 
Čadek Ludvík 13. 6.1891 / 6. 3. 1963
Prováděl soustružnické práce v krámku na náměstí, kde také prodával loutky. Vyráběl loutková těla. Hlavy tvořil Václav Vlk.
 
Vlk Václav 3. 8. 1887 / 16. 10. 1965
Řezbář a intarzista. Postavil také asi čtyřicet houslí. Vyřezával hlavy loutek. Vybavení řezbářské dílny koupil od Jana Klímy.
 

Klíma Jan pravděpodobně 1860 – 1870
Řezbář loutek. Živnost opustil v roce devatenáct set dvacet a nastoupil jako učitel do Komenského ústavu v Košicích, kde vyučoval řezbářství. Vynikající řezbář byl údajně i vynikající pedagog.

Zelinka Jan, Hanuš 21. 10. 1875 / 11. 11. 1929
Výroba loutek. Od roku devatenáct set šestnáct žil v Písku. Spoluvlastnil tabákovou továrnu. V roce devatenáct set dvacet devět založil výrobu loutek, kterou vedla jeho žena Marie Zelinková.

Zelinková Marie 21. 8. 1887 / 10. 9. 1959
Výroba loutek. Majitelka firmy s obchodní značkou ZEKA, speciální výroba loutek. Firma sídlila v Písku v Hejdukově ulici 96.

Zelinka Josef 21. 1. 1916 / 21. 3. 2003
Výroba loutek. Syn Jana a Marie Zelinkových. Od čtrnácti let pracoval v rodinné firmě své matky, vdovy. Pracoval jako vedoucí výroby, návrhář a realizátor návrhů.
Firma působila v Písku do roku devatenáct set padesát, kdy byla začleněna do družstva Jas, výrobní družstvo ve Stráži nad Nežárkou. Výroba byla přestěhována, jako jeho provozovna do Mirotic. Ve firmě pracoval až do roku devatenáct set sedmdesát sedm jako návrhář a realizátor loutek. Poté odešel do důchodu.

Maisner (Misner) Vladimír 7. 3. 1898 / 9. 11. 1978
Návrhy a výroba loutek a výpravy. Loutkám se věnoval od roku devatenáct set dvacet sedm. Vystudoval UMPRUM, filozofii a techniku. Poté nastoupil jako středoškolský profesor kreslení, geometrie a modelování. Od roku devatenáct set třicet šest vyučoval v Písku na gymnáziu. Působil jako výtvarník, režisér a principál sokolského loutkového souboru, který se posléze přejmenoval na Loutkový soubor „Nitka“ a patřil k nejlepším regionálním souborům.

Hojdekr V. 1912
Návrhy výprav. Od roku devatenáct set třicet do roku třicet pět navrhoval výpravy k loutkovým hrám sokolského loutkového souboru.
 
Mikoláš Aleš 18. 11. 1852 / 10. 7. 1913
Návrhy a tvorba loutek a dekorací. Významný malíř, křeslíř, dekoratér a ilustrátor, osobnost Generace Národního divadla, klasik českého umění. První loutky navrhl, vyrobil a namaloval pro své dcery. Později navrhoval loutky pro Český svaz přátel loutkového divadla. Prvním výrobcem podle jeho návrhů byl Antonín Münzbergr v Praze.
Alšovy loutky a dekorace vešly do podvědomí národa jako Alšovo divadlo.

Mnoho dalších „písečáků“ se věnovalo návrhům a výrobě loutek a dekorací v dalších městech v Čechách i na Slovensku.
 
             

 

 
 
 

https://loutkovyfestivalpisek.cz/
 Kde nás najdete?  NAJDETE NÁS na facebooku?
    Kontaktní informace, fakturační údaje, ...   NAJDETE NÁS na facebooku?  
   

LOUTKOVÉ DIVADLO Nitka Písek najdete na adrese Bakaláře 43/6,
397 01 Písek (vchod vedle Charity) nebo na mapy.cz

 

LOUTKOVÉ DIVADLO Nitka Písek najdete i na facebook.com >>>